اندازه دکمه

رنگ دکمه

نوع ظاهر دکمه

دکمه سه بعدی

سایه دکمه

پیوند دکمه

دکمه انیمیشن شناور

شکل دکمه

بلوک دکمه